Co to jest emfaza?

Słowo emfaza wywodzi się z greckiego emphasis, czyli nacisk. Określa się w nim sposób przekazywania informacji poprzez używanie silnie nacechowanych słów. Jest to wzmocnienie wyrażenia myśli. Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko słowa, ale także mimikę, gestykulację. Jest to przesadne nacechowanie afektacją, patosem wypowiedzi, zdania lub nawet wyrazu.

Nie można tego zestawiać z egzaltacją. Emfaza może przejawiać się także w scenografii, np. podniosłe, ekspresjonistyczne tło dźwiękowe lub perspektywa żabia w ujęciu przez kamerę. W tekście pisanym jako nadmierna ilość wykrzykników, wielokropków i dużych liter. W tradycyjnej retoryce emfazę zalicza się do tropów lub figur retorycznych.