Dobrostan koni (hipohigiena)

Często słyszymy pojęcie „dobrostan koni” lecz nie zawsze wiemy o co w całym tym dobrostanie chodzi. Wiedzieli to jednak nasi dziadowie i pradziadowie służący w Kawalerii RP i wcześniej w jednostkach Jazdy Polskiej dla których koń był nie tylko przyjacielem ale i partnerem od którego „dobrostanu” zależało życie na polu walki. W latach trzydziestych dwudziestego wieku nie znano pojęcia „dobrostanu koni”. Używano określenia „hipohigiena”. Mowę o dobrostanie koni kawaleryjskich należy więc zacząć od wstępu do podręcznika dla oficerów kawalerii z 1931 roku.

„Hipohigiena miała na celu utrzymanie konia przy najlepszym zdrowiu oraz rozwój jego siły i zalet w najwyższym stopniu. Hipohigiena zależy od fizjologicznych właściwości konia, a opiera się na podstawach naukowych i na zdobytym przez praktykę doświadczeniu. Na podstawie teorii i praktyki powstały reguły, do których należy się stosować w utrzymaniu konia. Trzeba jednak pamiętać, że korzyść dać może tylko wiedza oparta na nauce nie zaś na przesądach. Wyjątkowe przeznaczenie konia tak wojskowego jak i sportowego, narażonego na większe wysiłki, wymaga szczególniejszej uwagi w przestrzeganiu reguł naukowych, nawet w najcięższych do ich wykonania warunkach.

Wojna z jej niedostatkami i niewygodami z jednej strony a z ogromnym wysiłkiem pracy z drugiej, stawia konia bardzo często w warunki, które mogą zrujnować jego zdrowie. Dlatego też każdy jeździec musi dokładnie wiedzieć, co koniowi może zaszkodzić, a co zachowa go przy zdrowiu, jak można zwiększyć siły i wydolność pracy konia bez uszczerbku dla zdrowia i dla dalszej jego służby. Jeździec musi posiadać tyle wiedzy o koniu, aby mógł zawsze postrzec granicę jego siły, której w pracy przekraczać nie wolno, gdyż zaniechanie tej ostrożności zniszczyłoby zdolność konia do dalszej pracy. Koń jest najpewniejszym środkiem lokomocji, wymaga tylko opieki, zrozumienia jego siły i oszczędności w ich rozchodowaniu. Na zdrowie, siły i wytrzymałość konia mają wpływ czynniki tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne”.