Instalacja deszczownicy

Zanim przystąpi się do montażu deszczownicy trzeba zamocować podtynkową część baterii, czyli mieszacz (element mieszający wodę i doprowadzający do odpowiedniej temperatury, którą przekazuje do deszczownicy). Środek baterii powinien się znajdować na wysokości od 100 do 120 cm od podłoża, na którym stoimy (może być to posadzka prysznica lub brodzik).

Do mieszacza baterii należy doprowadzić rury ciepłą i zimną o średnicy ok 1,5-2 cm. Zamontowanie elementu podtynkowego wymaga wykucia otworu w ścianie, o głębokości od 5 do 12 cm, pozwalającej na schowanie części podtynkowej oraz dostęp do rurek zasilających. Doprowadzanie wody do natrysku powinno się wykonywać bez użycia elastycznych węży.

Bateria i deszczownica (na ścianie na suficie lub w suficie podwieszanym):

Zanim zabierzesz się za montaż deszczownicy i baterii, należy w ścianach wykuć bruzdy dla rur doprowadzających wodę do deszczownicy z elementu podtynkowego baterii. Rurę z wod doprowadza się na wysokość, na której będzie znajdować się głowica prysznicowa.W przypadku ściennego montażu, przyjmuje się, że powinna się ona znajdować ok  40 cm powyżej najwyższego użytkownika. Jeśli chodzi o montaż sufitowy deszczownicy, to wysokość jest określona przez sufit. Do podłączenia elementu podtynkowego z deszczownicą wykorzystywane są zazwyczaj standardowe rury o średnicy 1,5 cm. Jednak jeśli jest ona większa i wymaga poprowadzenia większej ilości wody warto zastosować rury o 5 mm większe w średnicy. Po zamontowaniu wszystkich elementów, przed wykończeniem należy sprawdzić ich szczelność. Następnie zaszpachlować bruzdy i wykończyć powierzchnię ściany. Na jej powierzchni montuje się elementy natynkowe i deszczownicę.

Elementów natynkowe w deszczownicy:

W końcowym etapie montuje się element natynkowy, którym przeważnie jest chromowany panel baterii podtynkowej oraz podłączenie deszczownicy do ramienia. Dodatkowo zakładanie innych elementów jak; kolanka kątowego do podłączenia węża prysznicowego, węża prysznicowego wraz ze słuchawką, drążka prysznicowego oraz dysz.