Kim jest Mark Rothko

W poprzednim poście już poruszyłam temat jego osoby, ale wydaje mi się, że warto powiedzieć więcej na jego temat. Mark Rothko, tak naprawdę urodził się w Dźwińsku w Rosji, obecnie jest to Daugavpils na Łotwie.  Gdy miał 10 lat, czyli w 1913 roku wyemigrował z rodziną do Ameryki. Skończył tam studia m.in. w Yale, a w czasach wielkiego kryzysu osiadł w Nowym Jorku. Należał do pokolenia malarzy, którzy wnieśli głębie w kulturę amerykańską. W Ameryce jest jednym z głównych, najbardziej znanych malarzy.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, ma na celu ukazanie artysty jako osoby poszukującego swojego końcowego wyrazu, stylu. Od wczesnych obrazów realistycznych, utrzymanych w ciemnej gamie kolorów, poprzez surrealizujące obrazy z późnych lat 30. i początku 40. oraz już abstrakcyjne „wieloformy” (multiforms), po wielkoformatowe prace z okresu największej świetności malarza w latach 50. i 60., które określane są nazwą color field painting. Dzięki ukzaniu dzieł z różnych okresów twórczości Rothko widz będzie mógł prześledzić drogę i powolne dochodzenie współczesnego malarza do indywidualnego stylu.