Stela – przypomnijmy sobie czym dokładnie jest

Stela jest to jest to kamienna ustawiona pionowo płyta z płaskorzeźbą dekoracyjną bądź inskrypcją. Tworzono je wczasach starożytnej Grecji i Egiptu. Najczęściej wykonane były z marmuru lub miękkiego kamienia. Wynosiły od kilkunastu centymetrów po kilka metrów wysokości, a ich kształt z czasem zmieniał się.

Od prostokątnej płyty, która wieńczyła palmeta (motyw dekoracyjny w kształcie stylizowanego liścia palmy. Ułożonego symetrycznie i rozpostartego jak wachlarz) do kształtu naśladującego fronton, inaczej przyczółek (jest to w sztuce klasycznej szczyt nad portykiem, który mieścił się/ ograniczały go krawędzie boczne dachu dwuspadowego). Jak i zmianą przedstawień, od płaskiego konturu po relief, kończąc na rzeźbie.

W starożytnym Bliskim Wschodzie stele były upamiętnieniem dokonań władców, wojen, wydarzeń religijnych, bądź jak przy Steli Hammurabiego była zbiorem praw.

Były też to płyty nagrobne, ustawiane w miejscach pochówku. Przedstawiano na nich głównie zmarłych, samych bądź z bliskimi. Wykute na nich były imiona osób czasem tylko wizerunek. Pojawiają się one w większości kulturach Morza Śródziemnego. W kulturze żydowskiej nosi ona nazwę macewa.