Tadeusz Kantor

Jest uznawany za największego, najgłośniejszego artystę awangardowego drugiej połowy XX wieku.

Tworzył spektakle uznawane na świecie, lecz w Polsce spotkały się z niechęcią władz. Założył teatr Circot 2, który w 1969 roku po raz pierwszy wystąpił za granicą, dokładnie w Rzymie, przedstawiając Kurkę wodną Witkacego. Natomiast najgłośniejszym przedstawieniem reżysera była Umarła klasa, której premiera odbyła się w 1975 roku. To przedstawienie było realizowane przez 17 lat w Circot 2.

Nie zapominajmy, że był też malarzem i teoretykiem sztuki. Tworzył sztukę abstrakcyjną zwaną informel.