Gustav Klimt

Swoją dekoracyjność w późniejszych dziełach uzyskiwał dzięki fascynacji mozaikami bizantyjskimi.

Dzięki inspiracji nimi powstały takie dzieła jak z 1911 roku,

po 6 latach pracy dzieło dekoracje jadalni w formie fryzu w Pałacu Stocleta.

Mozaika położona na trzech ścianach jadalni,

znajdowały się na niej frezy: drzewo życia, alegoria spełnienia i alegoria oczekiwania.