Katarzyna Kobro

Ta kultowa rzeźbiarka z dwudziestolecia międzywojennego.

Wpłynęła na zmianę postrzegania rzeźby, pod wpływem konstruktywizmu, odrzuciła pojmowanie rzeźby jako bryły oraz indywidualnego wpływu na nią, nadając obiektywizm formy. Podstawowym działaniem było stworzenie abstrakcyjnego dzieła opartego na obiektywnych/racjonalnych i uniwersalnych założeniach.

Lecz nie o tym mowa, chciałam tylko przypomnieć, że Kobro była żoną twórcy unizmu Władysława Strzemińskiego.

Była to para genialna, wpływająca wielki wpływ na tamtejsza sztukę awangardową z założeń konstruktywizmu.