Paszkwil, co to jest?

Paszkwil, po włosku pasquillo, które przekształciło się wraz z rozpowszechnianiem się pojęcia w łacińskie pasquillus, a spolszczone do paskwiliusz pojawiło się w piśmiennictwie w połowie XVI w. Nazwa wywodzi się z  pochodzącej z początku XVI wieku rzeźby właśnie nazwanej Pasquino znajdującej się na placu Piazza di Pasquino (w pobliżu Piazza Navona). Wykorzystywano ją jako tablicę do przytwierdzania złośliwych satyr.

Utwór literacki, satyryczny, skierowany do konkretnych osób lub instytucji, z zamiarem ośmieszenia ich złośliwy sposób. Często anonimowy lub publikowany pod pseudonimem napastliwie atakujący z nazwiska lub z nazwy obiekt żartów. Paszkwil ma zwykle charakter insynuacyjny, złośliwie ośmieszający, zmierzający do skompromitowania atakowanego.

Termin zaczął funkcjonować jako epigramaty rzymskie, ale zaczął obejmować szerszym zasięgiem inne formy literackie jak satyra czy pamflet.

W czasie głośnych sprzeciwów związanych z małżeństwem Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną paszkwil był stosowany jako broń w okresie Sejmu Czteroletniego.