Puentylizm/pointylizm

Puentylizm z  francuskiego pointiller, czyli kropkować, punktować  – technika stosowana w neoimpresjonizmie, która jest rozwinięciem dywizjonizmu, stosowanego w impresjonizmie.

Polega ona na tworzeniu kompozycji/formy obrazu przez rozmieszczanie na płótnie gęsto, różnobarwnych plamek, bądź kresek. Kładzione są one czubkiem pędzla. Natężenie tych plam barwnych zlewa się ze sobą z pewnej, dalszej odległości tworząc obraz.

Technikę nazwał krytyk Felix Fénéon, który użył słowa o pointiller, odnosząc się do słynnego obrazu Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, Seurata. Mówi się, że jej twórcą był czołowy przedstawiciel kierunku Georges Seurat. Określenie wtedy w zamierzeniu deprecjonujące, z czasem stało się neutralną nazwą techniki.