Jak stosować Respero Myrtol w leczeniu POChP i zapalenia oskrzeli

Jak stosować Respero Myrtol w leczeniu POChP i zapalenia oskrzeli

Myrtol jest standaryzowanym lekiem farmaceutycznym, który zawiera eukaliptol jako substancję czynną. Związek ten ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne i znalazł zastosowanie w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Posiada również pośredni potencjał antyoksydacyjny. Oprócz działania przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego, Myrtol wykazał również aktywność przeciwnowotworową.

Przeciwzapalne i mukosekretolityczne działanie Myrtolu może być odpowiedzialne za jego ochronne działanie u pacjentów z POChP. Właściwości te przyczyniają się również do jego zdolności do łagodzenia głównych objawów, takich jak kaszel i odkrztuszanie. Na przykład stwierdzono, że Myrtol zmniejsza uwalnianie mediatorów zapalnych, takich jak IL-8 i GM-CSF w błonie śluzowej oskrzeli człowieka. Dlatego może mieć ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu zaostrzeń POChP.

W modelach zwierzęcych stwierdzono, że standaryzowany Myrtol ma zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią aktywność antyoksydacyjną. Jego właściwości antyoksydacyjne są porównywalne z właściwościami olejku pomarańczowego i olejku eukaliptusowego. Ponadto jego właściwości przeciwbakteryjne są podobne do właściwości linalolu i d-limonenu. Niemniej jednak jego farmakokinetyka nie została szczegółowo zbadana.

W celu określenia bezpieczeństwa i tolerancji produktu leczniczego Myrtol standaryzowany przeprowadzono wieloośrodkowe badanie nadzoru po wprowadzeniu do obrotu. W tym celu do badania włączono 511 dzieci (w wieku 4-12 lat) z ostrym i przewlekłym zapaleniem zatok. Obiektywnym kryterium była punktacja Lund-Mackay. Stosując ten wynik jako pierwotną miarę, oceniono skuteczność produktu Myrtol w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia zatok.

Po infuzji Myrtolu standaryzowanego mierzono stężenia eukaliptolu w osoczu. Próbki osocza uzyskano od dwóch grup ochotników. Jedna grupa otrzymała kapsułki standaryzowane w stanie poszczącym, a druga otrzymała kapsułki standaryzowane w stanie karmionym. Chociaż szybkość wchłaniania w stanie na czczo była wyższa, biodostępność kapsułek standaryzowanych w stanie karmienia była znacznie opóźniona. Ze względu na te różnice, standaryzowanych kapsułek miękkich powlekanych enterycznie nie należy zastępować standaryzowanymi tabletkami doustnymi.

Podczas obecnego badania podano doustną dawkę Myrtolu 11 chińskim ochotnikom. Wyniki wskazały, że kapsułki są dobrze tolerowane. Nie zapewniały one jednak takiego samego efektu farmakologicznego jak pojedyncza doustna dawka Myrtolu. Dlatego też, aby w pełni ocenić skuteczność Myrtolu standaryzowanego, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań klinicznych.

Dalej, potrzebne jest badanie porównawcze w celu określenia, czy Myrtol standaryzowany w stanie karmienia jest biorównoważny do Myrtolu w dawce doustnej. Jeśli tak, wskazywałoby to, że Myrtol standaryzowany nie nadaje się do stosowania doustnego po posiłkach. Należy jednak zauważyć, że przyjmowanie kapsułek miękkich powlekanych enterycznie Myrtol po posiłku może zwiększyć skuteczność leku.

Obecnie istnieje kilka wskazań recepturowych dla leku Myrtol standaryzowany. Wśród nich jest on wskazany w leczeniu astmy oskrzelowej. Dodatkowo, Myrtol standaryzowany został uznany za skuteczny w leczeniu bólu trójdzielnego, stanu powszechnie związanego z przewlekłym zapaleniem zatok.

Myrtol standaryzowany jest bezpieczną i skuteczną alternatywą dla antybiotyków. Pomimo swoich korzyści, może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ból głowy i przemieszczenie istniejących kamieni nerkowych i kamieni żółciowych. Niektóre z tych reakcji mogą również obejmować zmianę smaku.

Myrtol jest standaryzowanym lekiem farmaceutycznym, który zawiera eukaliptol jako substancję czynną. Związek ten ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne i znalazł zastosowanie w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Posiada również pośredni potencjał antyoksydacyjny. Oprócz działania przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego, Myrtol wykazał również aktywność przeciwnowotworową. Przeciwzapalne i mukosekretolityczne działanie Myrtolu może być odpowiedzialne…

Myrtol jest standaryzowanym lekiem farmaceutycznym, który zawiera eukaliptol jako substancję czynną. Związek ten ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne i znalazł zastosowanie w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Posiada również pośredni potencjał antyoksydacyjny. Oprócz działania przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego, Myrtol wykazał również aktywność przeciwnowotworową. Przeciwzapalne i mukosekretolityczne działanie Myrtolu może być odpowiedzialne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *