Ważne środki ostrożności podczas stosowania płynu Lugola

Ważne środki ostrożności podczas stosowania płynu Lugola

Płyn Lugola jest silnym roztworem jodu. Jest powszechnie stosowany jako utrwalacz mikroskopowy. Jest również miejscowym środkiem antyseptycznym i ma wiele zastosowań medycznych. Rozcieńczona wersja roztworu, jodyna Lugola 10%, jest skuteczna jako środek konserwujący na próbkach planktonu. Jednak jego zastosowanie jako narzędzia do badań morfologicznych jest ograniczone przez brak wiedzy o artefaktach związanych ze skurczem tkanek.

Kurczenie się tkanek występuje, gdy próbka jest utrwalana w kwaśnym roztworze barwiącym. Może to prowadzić do błędnych wniosków diagnostycznych, szczególnie jeśli tkanka nie jest cała. Z tego powodu istnieje kilka ważnych środków ostrożności, które pielęgniarki powinny podjąć podczas przygotowywania i podawania płynu Lugola.

Po pierwsze, ważne jest, aby nie dozować zbyt dużej ilości płynu. Powinien on być dozowany w dawkach jednostkowych. Po drugie, ważne jest, aby unikać stosowania roztworu w oku. Wreszcie ważne jest, aby upewnić się, że pacjent rozumie instrukcję użycia. Ponadto zaleca się wyraźne oznakowanie pojemnika z ostrzeżeniem, że nie należy go stosować w oku.

Przez długi czas uważano, że toniczność roztworu Lugola wynika z ilości trójjodku obecnego w tkankach. Jednak eksperymenty pilotażowe wykazały, że zależy ona również od pH. pH roztworów stopniowo zmniejszało się od momentu przygotowania do końca procesu barwienia.

Aby sprawdzić to założenie, zbadano pięć różnych warunków. Każdy warunek obejmował różne osmolarności. Podczas gdy pH każdego z nich było inne, istniała ścisła korelacja pomiędzy osmolarnością roztworu a objętością tkanki.

Zgodnie z oczekiwaniami, osmolarność roztworów wzrastała wraz z pierwotną tonicznością. Natomiast skurcz tkanki nie zmieniał się w zależności od osmolarności toników. Chociaż osmolarność rozcieńczonych roztworów nie wykazywała wyraźnej korelacji z objętością tkanki, skurcz tkanki zmieniał się w podobnych zakresach we wszystkich roztworach.

Podczas przygotowywania roztworów konieczne było przygotowanie ich z roztworu podstawowego. Następnie każdy roztwór był seryjnie rozcieńczany w celu uzyskania krzywej kalibracyjnej. pH rozcieńczonych roztworów określono na podstawie pomiarów logarytmicznych. Po 152 godzinach najniższą wartość pH odnotowano w roztworze izotonicznym 3,75%.

Płyn Lugola ma wiele zalet, w tym jest lepszą metodą konserwacji niż zamrażanie czy etanol. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia burzy tarczycowej po operacji i hamuje wydzielanie hormonu tarczycy. Jednak jego ostra toksyczność jest związana z ilością jodu w roztworze. Przedawkowanie może spowodować zapaść krążeniową i śmierć. Przedawkowanie jodu może również spowodować kwasicę metaboliczną, niewydolność nerek i niedociśnienie.

Aby zmniejszyć te zagrożenia, ważne jest, aby przepisywać i wydawać płyn Lugola w dawkach jednostkowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy lek jest przepisany do podawania doustnego. Personel apteki wydał prawidłowe ilości i zapewnił kroplomierz ułatwiający podanie leku. Pielęgniarki powinny zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności związanymi z przepisywaniem i podawaniem płynu Lugola.

Płyn Lugola jest silnym roztworem jodu. Jest powszechnie stosowany jako utrwalacz mikroskopowy. Jest również miejscowym środkiem antyseptycznym i ma wiele zastosowań medycznych. Rozcieńczona wersja roztworu, jodyna Lugola 10%, jest skuteczna jako środek konserwujący na próbkach planktonu. Jednak jego zastosowanie jako narzędzia do badań morfologicznych jest ograniczone przez brak wiedzy o artefaktach związanych ze skurczem tkanek.…

Płyn Lugola jest silnym roztworem jodu. Jest powszechnie stosowany jako utrwalacz mikroskopowy. Jest również miejscowym środkiem antyseptycznym i ma wiele zastosowań medycznych. Rozcieńczona wersja roztworu, jodyna Lugola 10%, jest skuteczna jako środek konserwujący na próbkach planktonu. Jednak jego zastosowanie jako narzędzia do badań morfologicznych jest ograniczone przez brak wiedzy o artefaktach związanych ze skurczem tkanek.…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *