Uro-Vaxom - jak długo stosować?

Uro-Vaxom – jak długo stosować?

Uro-Vaxom to immunomodulator, który stymuluje układ odpornościowy do produkcji przeciwciał przeciwko bakteriom uropatogennym. Ponadto uważa się, że poprawia humoralne odpowiedzi na UTI. Zwiększa również produkcję komórek układu odpornościowego, zwłaszcza białych krwinek i makrofagów. Uważa się, że te reakcje komórek odpornościowych zmniejszają ryzyko oporności bakterii.

Badania wykazały, że Uro-Vaxom jest w stanie znacznie zmniejszyć liczbę UTI u pacjentów, którzy go otrzymują. Może to być spowodowane tym, że immunomodulator zwiększa aktywność układu uro-immunologicznego, co z kolei pomaga zapobiegać nawracającym UTI. Europejskie Stowarzyszenie Urologii zaleca Uro-Vaxom w swoich wytycznych dotyczących zakażeń urologicznych, stwierdzając, że jest to przydatny i bezpieczny lek, który ma niski profil toksyczności. Istnieją jednak ograniczone dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności.

Niedawna metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań nad Uro-Vaxom wykazała, że lek był skuteczny w zmniejszaniu nawrotów zakażenia dróg moczowych (UTI) i nasilenia objawów. Chociaż nie było istotnych różnic pomiędzy grupami badawczymi, Uro-Vaxom miał 59,4% wskaźnik odpowiedzi, niezależnie od rodzaju hodowanych patogenów. Nie odnotowano żadnych istotnych działań niepożądanych. Ponadto zaobserwowano znaczące zmniejszenie liczby UTI po podawaniu preparatu Uro-Vaxom przez dwanaście miesięcy.

Najczęstszymi bakteriami uropatogennymi były Escherichia coli i Klebsiella. Spośród zarejestrowanych UTI, 18% było wywołanych przez różne bakterie. Wśród respondentów, 63% zgłosiło zmniejszenie liczby UTI po leczeniu preparatem Uro-Vaxom. Podczas gdy nie było wyraźnych różnic między grupami, 16 z 53 respondentów zgłosiło zmianę objawów związanych z UTI. Kolejne 40% respondentów zgłosiło łagodne efekty uboczne, w tym rozstrój żołądka i wysypkę.

Uro-Vaxom podawano doustnie 79 pacjentom z nawracającymi UTI przez okres 90 dni. Pacjenci zostali zidentyfikowani na podstawie ich dokumentacji aptecznej. Analizowano je pod kątem wyników mikrobiologicznych i ponownie oceniano w czasie ich pierwszej obserwacji. Po zakończeniu okresu leczenia, lek został odstawiony na trzy miesiące. Po tym czasie Uro-Vaxom był podawany pacjentom przez pierwsze 10 dni każdego miesiąca w kolejnych miesiącach.

W badaniu klinicznym testowano doustną szczepionkę bakteryjną zawierającą 10 gatunków bakterii uropatogennych. Chociaż efekty działania tej szczepionki są krótkotrwałe, dawka przypominająca może być konieczna do utrzymania efektu immunopamięci po szczepieniu początkowym. Ponieważ szczepionka przeciwko UTI nie jest zatwierdzona w Wielkiej Brytanii, był to produkt nielicencjonowany. Jednakże Uro-Vaxom jest licencjonowany w ponad trzydziestu krajach na całym świecie.

Według producenta jest to bezpieczna i skuteczna metoda leczenia nawracających UTI. Pomimo ograniczeń badania, dostarcza ono największy jak dotąd materiał dowodowy na poparcie nieantybiotykowego podejścia do zapobiegania UTI. Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć, jak Uro-Vaxom wpływa na układ immunologiczny i jak różni się od profilaktyki antybiotykowej. Dopóki więcej nie wiadomo, Uro-Vaxom pozostaje obiecującą nową opcją w zmniejszaniu nawracających UTI.

Uro-Vaxom to immunomodulator, który stymuluje układ odpornościowy do produkcji przeciwciał przeciwko bakteriom uropatogennym. Ponadto uważa się, że poprawia humoralne odpowiedzi na UTI. Zwiększa również produkcję komórek układu odpornościowego, zwłaszcza białych krwinek i makrofagów. Uważa się, że te reakcje komórek odpornościowych zmniejszają ryzyko oporności bakterii. Badania wykazały, że Uro-Vaxom jest w stanie znacznie zmniejszyć liczbę UTI…

Uro-Vaxom to immunomodulator, który stymuluje układ odpornościowy do produkcji przeciwciał przeciwko bakteriom uropatogennym. Ponadto uważa się, że poprawia humoralne odpowiedzi na UTI. Zwiększa również produkcję komórek układu odpornościowego, zwłaszcza białych krwinek i makrofagów. Uważa się, że te reakcje komórek odpornościowych zmniejszają ryzyko oporności bakterii. Badania wykazały, że Uro-Vaxom jest w stanie znacznie zmniejszyć liczbę UTI…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *